FAQs Complain Problems

राजपत्र

आर्थिक वर्ष दस्तावेज
राजपत्र - पाँचखपन नगरपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि नियमावली ७८/७९ PDF icon पाँचखपन नगरपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि नियमावली
राजपत्र - जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण नियमावली, २०७८ ७८/७९ PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण नियमावली २०७८
राजपत्र - अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण नियमावली, २०७८ ७८/७९ PDF icon अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण नियमावली २०७८
राजपत्र-घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी नियमावली २०७८ ७८/७९ PDF icon राजपत्र-घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी नियमावली २०७८
राजपत्र-पाँचखपन नगरपालकिाबाट गरिने बजार अनुगमन नियमावली ७८/७९ PDF icon राजपत्र-पाँचखपन नगरपालकिाबाट गरिने बजार अनुगमन नियमावली
राजपत्र-पशुपन्छी सेवा सञ्‍चालन नियमावली ७८/७९ PDF icon राजपत्र-पशुपन्छी सेवा सञ्‍चालन नियमावली
राजपत्र-पाँचखपन नगरसभा सञ्‍चालन नियमावली ७८/७९ PDF icon राजपत्र-पाँचखपन नगरसभा सञ्‍चालन नियमावली
राजपत्र-कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली ७८/७९ PDF icon राजपत्र-कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली
राजपत्र-पाँचखपन नगरपालिकाको वन व्यवस्थापन ऐन ७८/७९ PDF icon राजपत्र-पाँचखपन नगरपालिकाको वन व्यवस्थापन ऐन
राजपत्र-उपभोक्ता समितिहरुको गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन ऐन ७८/७९ PDF icon राजपत्र-उपभोक्ता समितिहरुको गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन ऐन

Pages