FAQs Complain Problems

तपाइलाई पाँचखपन नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
40% (33 votes)
सन्तोषजनक
33% (27 votes)
नराम्राे
28% (23 votes)
Total votes: 83