FAQs Complain Problems

सूचनाः

तपाइलाई पाँचखपन नगरपालिकाको समग्र सेवा प्रवाह कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
35% (39 votes)
सन्तोषजनक
30% (34 votes)
नराम्राे
35% (39 votes)
Total votes: 112