FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

रातो किताब आ.व. २०७८-७९

७८/७९ 12/23/2021 - 12:00 PDF icon file

आ.व. २०७८-०७९ को वडागत योजनाहरु

७८/७९ 09/20/2021 - 12:11 PDF icon file1, PDF icon file2, PDF icon file3, PDF icon file4, PDF icon file5, PDF icon file6, PDF icon file7, PDF icon file8, PDF icon file9

पाँचखपन नगरपालिकाको आ.व. २०७७-०७८ को वडागत योजनाहरु

७७/७८ 01/20/2021 - 13:43 PDF icon file

रातो किताव आ.व. २०७७-०७८

७७/७८ 09/09/2020 - 12:12 PDF icon file

आ.व. २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका

७६/७७ 07/07/2020 - 15:08 PDF icon file

पाँचखपन नगरपालिकाकाे अा.व. २०७५/०७६ काे नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका

७५/७६ 08/21/2018 - 16:30 PDF icon budget book

विनियाेजन ऐन-२०७५

७५/७६ 08/21/2018 - 16:25 PDF icon विनियाेजन एेन

पाँचखपन नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन-२०७५

७५/७६ 08/21/2018 - 16:22 PDF icon आर्थिक ऐन

अा.ब. ०७४/०७५ काे लागि नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमहरू

७४/७५ 05/08/2018 - 11:03 PDF icon नगरसभा निर्णयकाे किताब

अा.ब. २०७४/०७५ काे बजेट विनियाेजन, खर्च र अनुमानित अाय व्यय विवरण

७४/७५ 05/07/2018 - 11:16 PDF icon Budget, PDF icon Income expenditure