FAQs Complain Problems

राजपत्र

आर्थिक वर्ष दस्तावेज
राजपत्र-न्यायिक समिति कार्यसंचालन ऐन ७८/७९ PDF icon राजपत्र-न्यायिक समिति कार्यसंचालन ऐन
राजपत्र-लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्‍चालन ऐन ७८/७९ PDF icon राजपत्र-लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्‍चालन ऐन
राजपत्र-पाँचखपन नगरपालकाको विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ७८/७९ PDF icon राजपत्र-पाँचखपन नगरपालकाको विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन
राजपत्र-पाँचखपन नगरपलािकाको सहकारी ऐन ७८/७९ PDF icon राजपत्र-पाँचखपन नगरपलािकाको सहकारी ऐन
राजपत्र-टोल विकास संस्था व्यवस्थापन ऐन ७८/७९ PDF icon file
राजपत्र-पाँचखपन नगरपालिकाको जलस्रोत व्यवस्थापन ऐन ७८/७९ PDF icon file
राजपत्र-पाँचखपन नगरपालिकाको संस्था दर्ता ऐन ७८/७९ PDF icon file
राजपत्र-पाँचखपन नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली ७८/७९ PDF icon file
राजपत्र-पाँचखपन नगरपालिकाको शिक्षा ऐन ७८/७९ PDF icon file
राजपत्र-पाँचखपन नगरपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण ऐन ७८/७९ PDF icon file

Pages