FAQs Complain Problems

सूचनाः

विद्यालयहरूकाे विवरण

यस पाँचखपन नगरपालिकामा ८ वटा माध्यमिक, १० वटा अाधारभुत, २२ वटा प्राथमिक र २ निजि प्राथमिक विद्यालय गरी जम्मा ४२ वटा विद्यालयहरू रहेका छन् ।

क्र.स. विद्यमलयकाे नाम तह वडा नं.
शिव माध्यमिक विद्यालय, स्यावुन माध्यमिक
जालपादेवी आधारभूत विद्यालय, ओक्तेन आधारभूत (१-८)
नागेश्वरी आधारभुत विद्यालय, माथिल्लो स्यावुन आधारभूत (१-५)
शिवाेदय माध्यमिक विद्यालय, कुसुवा माध्यमिक
सेतीकन्या आधारभूत विद्यालय, कुसुवा आधारभूत (१-८)
जम्बावति उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिभुवा माध्यमिक
गुप्तेश्वर माध्यमिक विद्यालय, हाेक्से माध्यमिक
आइतपारे नि.मा.वि. स्यावुन आधारभुत
खप्टुवा माध्यमिक विद्यालय, लिङ्गलिङ्ग माध्यमिक
१० वाना उच्च माध्यमिक विद्यालय, वाना माध्यमिक
११ सिंहेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, चुङखुरूङ्ग माध्यमिक
१२ सरस्वती नि.मा.वि. सखुवाडाँडा आधारभुत
१३ कालिका माध्यमिक विद्यालय, याङ्सिजुङ्ग माध्यमिक
१४ चिंखुवा नि.मा.वि. मेघे आधारभुत
१५ सरस्वती नि.मा.वि. खमारे आधारभुत
१६ जनता प्रा.वि. वाबुन प्राथमिक
१७ दुर्गेश्वरी नि.मा.वि. पाेख्राङ्ग आधारभुत
१८ जालपादेवी प्रा.वि. अर्चले प्राथमिक
१९ सिंहेश्वरी मा.वि. चाैरीखर्क माध्यमिक
२० हेवा प्रा.वि. कल्लेरी प्राथमिक
२१ मार्गेश्वरी नि.मा.वि. ढांडेमुल आधारभुत
२२ जलजला माध्यमिक विद्यालय, बिहिवारे माध्यमिक
२३ सेवालुङ्ग प्रा.वि. जलजला प्राथमिक
       
२४ शिव नि.मा.वि. नागिडाँडा आधारभूत
२५ सिद्धदेवी प्रा.वि. जलजला प्राथमिक
२६ सिंहदेवी प्रा. वि. मुलावारी प्राथमिक
२७ जलकन्या प्रा. वि. मगरगाउँ प्राथमिक
२८ चाैदण्डी प्रा.वि. स्यावुन प्राथमिक
२९ विन्दावासिनी प्रा.वि. फच्याङ्ग प्राथमिक
३० जनकल्याण प्रा.वि. दानावारी प्राथमिक
३१ सगरमाथा प्रा.वि. खप्टुवा प्राथमिक
३२ जलकन्या प्रा.वि. गाेगने प्राथमिक
३३ देवकाेटा प्रा.वि. माक्सुवा प्राथमिक
३४ आइतवारे प्रा.वि. विजुवानीडाँडा प्राथमिक
३५ सिंहदेवी प्रा.वि. कार्कीडाँडा प्राथमिक
३६ सिद्धेश्वरी प्रा.वि. जलजला प्राथमिक
३७ सभा प्रा.वि. स्यावुन प्राथमिक
३८ जनकल्याण प्रा.वि. स्यावुन प्राथमिक
३९ पञ्चकन्या प्रा.वि. जलजला प्राथमिक
४० सुर्याेदय प्रा.वि. सुनखानी प्राथमिक
४१ सृजना प्रा.वि. पिप्लेटार प्राथमिक
४२ वना प्राेग्रेस बाेर्डिङ्ग स्कूल वाना (निजी) प्राथमिक
स्राेतः पाँचखपन नगरपालिकाकाे पार्चश्वचित्र

शाखा:

आर्थिक बर्ष:

प्रकार: