FAQs Complain Problems

विवरण

IEMIS

विद्यालयहरूकाे विवरण

यस पाँचखपन नगरपालिकामा ८ वटा माध्यमिक, १० वटा अाधारभुत, २२ वटा प्राथमिक र २ निजि प्राथमिक विद्यालय गरी जम्मा ४२ वटा विद्यालयहरू रहेका छन् ।