FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 12/21/2020 - 15:06

स्वास्थ्य संस्थाहरुको लागि औषधि खरीद सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 06/04/2020 - 12:37

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी १५ दिने सूचना

७६/७७ 05/06/2020 - 13:02

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना सच्याइएको ।

७६/७७ 04/21/2020 - 13:33

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना

७६/७७ 04/19/2020 - 20:08

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना तथा आर्थि प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 04/10/2020 - 16:48 PDF icon file

बोलपत्र सूचना मिति सच्याइएको सूचना ।

७६/७७ 03/15/2020 - 16:53

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 03/03/2020 - 13:39

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 02/16/2020 - 16:29

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 01/31/2020 - 14:43 PDF icon file

Pages