FAQs Complain Problems

उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता कहाँ गर्नु पर्छ?

उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता नगरपालिकाकाे कार्यालयमा गर्नुपर्दछ।