FAQs Complain Problems

तपाइलाई पाँचखपन नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
46% (26 votes)
सन्तोषजनक
32% (18 votes)
नराम्राे
21% (12 votes)
Total votes: 56